مصادر الصور

 • (1) Frick Collection, New York. The Yorck Project, DirectMedia/Wikipedia.
 • (1–2) Alte Pinakothek, Munich. © TopFoto.
 • (2–1) © G. E. Kidder Smith/Corbis.
 • (2–2) Reproduced with permission from Donald E. Janzen.
 • (2–3) New Lanark Trust.
 • (2–4) © Iwasaki/Time and Life Pictures/Getty Images.
 • (3–1) US National Archives.
 • (4–1) Wikimedia.
 • (4–2) © Eightfish/The Image Bank/Getty Images.
 • (4–3) Chinua Achebe.
 • (4–4) © Alan Davidson/Evening Standard/Getty Images.
 • (5–1) Museum of Fine Arts, Houston, Texas. © The Granger Collection/TopFoto
 • (5–2) Wikimedia.
 • (6–1) © The Granger Collection/TopFoto.
 • (6–2) © Keystone/Getty Images.
 • (7–1) © National Portrait Gallery.
 • (7–2) © Pelletier Micheline/Corbis Sygma.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤