الصَّحَافَة

Wave Image
بَــيَـاضْـهَـا الْأَبْـيَـضِ الـنَّـاصِـعْ
فِــي طُــهْـرِ الـسَّـيِّـدَة الْـعَـذْرَا
وَأَوِّلْ مِــــنْ بَــــدَأْ بِــــيـــهَـــا
إِلَــــهِ الْــــعِــــزَّة وِالْــــقُـــدْرَة
وِمِــنْ سَــابِــعْ سَــمَــا نِــزْلِـتْ
لِـــنَـــا نَـــشْـــرَة وَرَا نَـــشْــرَة
فَــسُــبْــحَــانَ الَّــذِي أَوْصَــى
وِسُـــبْـــحَـــانَ الَّــذِي أَسْــرَى
جَـــعَـــلْـــهَــا رَبِّــنَــا للــنَّــاسْ
عَــلِــيــهَــا الْــحَــقِّ يِـتْـسَـطَّـرْ
وِفِـي الـظُّلَمَاتْ وِفِي الْأَخْطَارْ
تِـــشُـــقِّ الـــسِّـــكَّــةْ وِتْــنَــوَّرْ
وِصُــوتْــهَــا يِــرْتِــفِــعْ عَـالِـي
وِيِـــرْشِـــدْ كُـــلِّ مِــتْــحَــيَّــرْ
مَـــنَـــارَة لِلْأَبَـــدْ تِـــشْـــعِـــلْ
وِنِــعْــمَــة مِــنْ زَمَــانْ كُـبْـرَى
شُــوفِ الـنَّـازْلَـة مِـنِ الْـعَـالِـي
بَــقِــتْ عَــالِــيــهَــا سَــافِـلْـهَـا
لُـصُـوصِ الـسَّـمْـسَـرَة وِالْـمَالْ
بِـــأَمْـــوَالْـــهَـــا تِــشَــغَّــلْــهَــا
وِيُــومِ الْــقِــرْشِ يِــحْــيِـيـهَـا
وِيُــومِ الْــقِــرْشِ يِــقْــتِــلْــهَـا
وَلَــمَّــا تْــتُــوبْ وِتِــتْــعَــفِّـفْ
تِــرُوحْ تِــعْــلِـنْ عَـنِ الْـخَـمْـرَة
إِذَا سِــمْــعِــتْ بَــشَـايِـرْ خِـيـرْ
تِــخَــبِّــي الْــخِــيـرْ وِتْـغَـطِّـي
وِلَـوْ كَـتَـبِـتْ عَـلِـيـهْ سَـطْرِينْ
بِــتِــقْـبَـضْ قَـبْـلِ مَـا تِـعْـطِـي
وِيُـــومِ الـــشَّــرِّ مَــا يِــظْــهَــرْ
تِــخُــوضِ الــشَّــرِّ وِتْــخَـطِّـي
وِتَـوْهِـبْ للـشَّـكَـلْ صَـفَـحَـاتْ
شُــهُــورْ وِسْــنِـيـنْ بِـلَا أُجْـرَة
يَا حَاجِّ حَسَنْ يَا حَاجِّ عْوِيسْ
يَـــــدَلَّالَـــــة يَـــــنَـــــدَّابَـــــة
يَـا عَـايْـشِـيـنْ فِـي هَنَا وِنَعِيمْ
بِـــلَا قْـــرَايَـــة وَلَا كْـــتَـــابَــة
كِــسِــبْــتُــمْ نِــعْــمِـةِ الـرَّاحَـة
وِسِـــبْـــتُــمْ دَوْشَــة كَــدَّابَــة
وِخَـــلِّـــيـــتُـــمْ جَـــرَايِـــدْنَــا
لَــفَــايِــفْ أَوْ غَــطَــا سُــفْــرَة

عن القصيدة

  • طريقة النظم: زجل
  • لغة القصيدة: مزيج بين الفصحى والعامية
  • بحر القصيدة: مجزوء الوافر
  • عصر القصيدة: الحديث

عن الشاعر

محمود بيرم التونسي: شاعر العامية التي خشيت العربية على سحر بيانها من فصاحة عاميته، وهو المناضل القومي الذي خلَّد بأشعاره مغزى القيمة الوطنية للنضال في دفتر الطرب الوطني.

ولد في مدينة الإسكندرية عام ١٨٩٣م، وسُمي بالتونسي؛ لأنه ينحدر من أسرة تركية استوطنت تونس، ثم رحلت إلى مصر وعاشت في حي الأنفوشي ﺑ «السيالة»، وقد كان لهذه النشأة أكبر الأثر في أشعاره العامية؛ وذلك لأن الشعر ينبع من البيئة الوجودية التي ينتمي إليها الشاعر. وقد استهل الشاعر سبيله الدراسي بالالتحاق بكُتاب الشيخ جاد الله؛ ولكنه سرعان ما كره الدراسة فيه نظرًا لِتَعَنُّت الشيخ وقسوته؛ فأرسله والده إلى المعهد الديني، وعندما توفي والده انقطع عن الدراسة، وعمل في تجارة أبيه؛ ولكنه خرج من هذه التجارة صِفْرَ اليدين.

وقد خاض بيرم التونسي غمار المعترك الصحفي؛ فأصدر مجلة «المسلة» عام ١٩١٩م، وبعد إغلاقها أصدر مجلة «الخازوق»؛ ولكنها مُنِيَت بنفس المصير المأساوي الذي تكبدته نظيرتها السابقة. وبعد تجربته الصحفية عاش أيامًا ذاق فيها مرارة الكفاح من أجل النضال؛ فقد نُفي إلى تونس بسبب مهاجمته لزوج الأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد، ولكنه ضاق ذَرْعًا بها؛ لِما شهده من قمع المستعمر الفرنسي؛ فسافر إلى فرنسا ليعمل حمَّالًا في ميناء مرسيليا لمدة سنتين، ثم عاد إلى مصر بأزجاله النارية التي ينتقد فيها الاستعمار الجاثم على صدور المصريين؛ ولكن يُلقى عليه القبض مرة أخرى، وتنقله السلطات إلى فرنسا، ويعمل هناك في شركة للصناعات الكيماوية؛ ولكنه فُصِلَ منها لمرض أصابه، ثم تمَّ ترحيله من فرنسا إلى تونس؛ لأن السلطات الفرنسية قامت بطرد الأجانب، وهناك أعاد نشر صحيفة «الشباب»، وأخذ يتنقل بين لبنان وسوريا؛ ولكن السلطات الفرنسية قررت إبعاده إلى إحدى الدول الإفريقية؛ لكي تستريح من أزجاله الساخرة اللاذعة.

وقد قدَّم بيرم لمعترك الإبداع الأدبي العديد من الأعمال التي كان أغلبها إذاعيًّا ومنها «الظاهر بيبرس»، و«عزيزة ويونس»، وقد كانت أشعاره سيدة الغناء الحاضرة في مسرح الغناء العربي الأصيل؛ وفي أفواه فيالقة الطرب العربي ﮐ «أم كلثوم»، و«فريد الأطرش»، وقد وافته المنية عام ١٩٦١م.

تسجيل الدخول إلى حسابك

Sad Face Image

قم بتسجيل الدخول ليبدأ التحميل، وتحصل على جميع مزايا ومحتوى هنداوي فاونديشن سي آي سي.

تسجيل الدخول إنشاء حساب

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤