حقوق الصور

 • Cover photograph by Shaun Curry/AFP/Getty Images; p. 2.
 • Photograph by Norman Seeff; p. 6.
 • Photo by Paul Grover/Rex USA, Courtesy Everett Collection; p. 8.
 • Associated Press/Palo Alto Daily News, Jack Arent; p. 14.
 • Photo by Otis Ginoza; p. 16, 27, 32.
 • Photos courtesy Seth Poppel/Yearbook Library; p. 42.
 • Reed College, Edis Jurcys; p. 52, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pong.png; p. 60.
 • Paul Saluma/Associated Press; p. 70.
 • Jessica Brandi Lifland/Polaris; p. 78.
 • Photoshot/Everett Collection; p. 89.
 • Permission courtesy of Inc. magazine; p. 101.
 • Photo courtesy Palo Alto Historical Association; p. 104-105, 122.
 • Photograph Norman Seeff; p. 127.
 • Photograph by Norman Seeff; p. 136.
 • Doug Neuez/Associated Press; p. 150.
 • Ed Kashi/VII; p. 155.
 • Ron Sachs/Polaris; p. 158.
 • © Najlah Feanny/CORBIS SABA; p. 164.
 • Randi Lynn Beach/Associated Press; p. 176.
 • Photo by Joe Ravi/Creative Commons Attribution-Share Alike; p. 186.
 • Julia Malakie/Associated Press; p. 195.
 • Courtesy Gastlight Ad Archives; p. 198.
 • Paul Sakuma/Associated Press; p. 202.
 • Courtesy Gastlight Ad Archives; p. 207.
 • Photo by Anna Roberto; p. 209.
 • HereToHelp/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; p. 210.
 • Marcio Jose Sanchez/Associated Press; p. 224.
 • Lea Suzuki/Corbis; p. 234.
 • Jonathan Sprague/Redux; p. 248.
 • Xinhua/eyevine/Redux; p. 262.
 • Peter Dasilva/The New York Times/Redux; p. 265.
 • Associated Press; p. 269.
 • Photo by Justin Sullivan/Getty Images; p. 270.
 • Photo Courtesy Palo Alto Historical Associations; time line p. 271–274.
 • Illustrations by Michael Weldon; p. 275.
 • Photo by Brad Blumenthal; Part opener quotes by Steve Jobs.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤