مصادر الصور

  • (1-2) Archivi Alinari, Florence.
  • (1-3) © Archivo Iconografico S.A./Corbis.
  • (5-1) From Erwan Marec: Monuments Chrétiens d’Hippone: Ville Épiscopale de Saint Augustin. Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1958.
  • (6-1) Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence.
  • (6-2) National Gallery, London.
  • (9-1) The Louvre, Paris.
  • (9-3) German Institute of Archaeology, Rome.
  • (10-1) Archivi Alinari, Florence.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤