مصادر الصور

 • (1-1) Photo by Kurt Hutton/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images.
 • (2-1) © Robert Cohen/AGIP/Rue des Archives, Paris.
 • (2-2) Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne.
 • (2-3) Photo by Douglas Miller/Keystone/Getty Images.
 • (2-4) Credit © European Union, 2013.
 • (2-5) Photo: European Parliament.
 • (3-1) Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images.
 • (3-2) Credit © European Union, 2013.
 • (3-3) Photo: European Parliament.
 • (3-4) Credit © European Union, 2013.
 • (3-5) Credit © European Union, 2013.
 • (4-1) Banknotes draft design © EWI.
 • (8-1) © Bettmann/Corbis.
 • (9-1) Photo © Richard Gardner.
 • (10-1) Credit © European Union, 2013.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤